Cele mai recente
22 februarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A. TIMIȘOARA, titular al proiectului ,,Extindere rețea de apă și canalizare în localitatea Pădureni, județul Timiș”, propus a fi amplasat în localitatea Pădureni, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,

22 februarie 2024
Noutăți

Aquatim solicită aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrărilor,,Extindere rețea de apă și canalizare în localitatea Pădureni, județul Timiș”.

21 februarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A, solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Finalizare investiție alimentare cu apă în localitățile Otvești, Stamora Română și Berini, comuna Sacoșu Turcesc. Execuție gospodărie de apă (dezinfecție și pompare) și supratraversări neexecutate.

13 februarie 2024
Comunicate de presă

Aquatim a semnat, în data de 13.02.2024, contractul de lucrări CL 30 LOT 1: „Execuție rețele de canalizare Lovrin - rest de executat”, cu TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., având valoarea de 19.369.095,54 lei fără TVA și o durată de 24 luni pentru exe-cuție și 48 luni garanție.