Cele mai recente
25 martie 2022
Comunicate de presă

Începând de luni, 28 martie a.c., Aquatim va monta peste 800 de contoare digitale Smart la toți clienții din cartierul Plopi, din Timișoara. Aceste contoare sunt dotate cu un modul Smart, conectat la o rețea wifi, care permite citirea și comunicarea automatizată a valorii indexului. Citirea se va face lunar, fără a mai fi nevoie de accesul operatorului la contorul de apă, iar indexul se va transmite automat în sistem.

24 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiș, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea conductelor de aducțiune a apei brute de la foraje la stația de tratare a apei Ronaț - municipiul Timișoara”, localizat ȋn județul Timiș, Municipiul Timişoara.

24 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie “Realizare bazin vidanjabil ape uzate menajere, amplasat în sat Jabăr, comuna Boldur, jud. Timiș”, localizat ȋn județul Timiș, comuna Racoviţa, sat Jabăr.

21 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie "Inlocuire conducte de apă existente pe străzile Principală, Calea Moșnița Veche, Câmpului și Agricultorilor din localitatea Moșnița Nouă – prin subtraversare" localizat ȋn județul Timiṣ, UAT Moșnița Nouă.