Acum mai bine de o sută de ani, inovația și progresul tehnic au marcat trecerea la sistemele moderne de apă în Timișoara. Astăzi, compania Aquatim este conectată la un viitor ce înseamnă modernizare permanentă şi servicii de cea mai bună calitate. Un pas strategic înainte pentru dezvoltarea infrastructurii a fost făcut în anii ’90, când Aquatim s-a orientat, la momentul potrivit, spre finanțarea investițiilor mari din programe cu fonduri nerambursabile. Timişoara a devenit astfel, în anul 2000, primul oraş din România cu branșamente de apă contorizate integral, în urma accesării unei finanțări de circa 12 milioane de dolari, din care 50% nerambursabili, prin Municipal Utilities Development Programme.

Prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare, Aquatim a beneficiat de 45 de milioane de Euro, bani europeni, din care 32 de milioane nerambursabili, cu care a retehnologizat complet, în anul 2011, staţia de epurare din Timișoara și a construit 17 km noi de rețea de canalizare.

Următoarele proiecte de anvergură au vizat dezvoltarea infrastructurii în județul Timiș. Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Aquatim a asigurat o finanțare de 119 milioane de Euro din Fundul de Coeziune UE, pentru construirea a 300 km de rețele de apă şi canalizare, 7 staţii de epurare şi 3 staţii de tratare a apei în mai multe localități din județul Timiș.

În prezent, derulăm un proiect regional de investiții, de 239,5 milioane Euro (din care 180,4 milioane sunt fonduri nerambursabile) pentru realizarea unor sisteme durabile de apă și apă uzată, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare. Investițiile planificate pentru Timișoara și alte 81 localități din Timiș, cuprind 22 de stații de tratare a apei, 6 stații de epurare, 900 de kilometri de rețele de apă și canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului și un sistem SCADA regional, de monitorizare și control automat al proceselor. Programul se desfășoară în perioada 2019-2023.

Pentru mai multe detalii despre programele din fonduri europene, accesați paginile:

Aquatim - Măsura ISPA

Aquatim - POS Mediu 

Aquatim - POIM