Proiectele de cercetare aplicativă ale societăţii urmăresc îmbunătăţirea calităţii apei, protecţia mediului şi modernizarea tehnologiilor de proces, cu reducerea cheltuielilorde exploatare.

Studiile derulate de-a lungul timpului s-au axat pe:

• creșterea eficienţei coagulanţilor folosiţi
• monitorizarea calităţii apei din sursă în corelaţie cu procedeul de tratare aplicat
• studii de tratabilitate
• condiţionarea nămolurilor rezultate din epurare.