Cele mai recente
17 ianuarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A, solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere retea distributie apa pe str. a VIII-a si str. a XXXII-a, Carpinis, jud. Timis.”

12 ianuarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A, titular al proiectului Extindere rețea de canalizare și racorduri canal pe strada Anemonelor – municipiul Timișoara, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Timișoara, CF nr. 413512, județul Timiș.

10 ianuarie 2024
Noutăți

De la 1 ianuarie 2024 a fost lansat oficial proiectul SPRINGS - Supporting Policy Regulations and Interventions to Negate aggravated Global
diarrheal disease due to future climate Shocks - Sprijinirea reglementărilor și intervențiilor politice pentru a nega agravarea globală a bolilor diareice din cauza viitoarelor șocuri climatice, în care Aquatim este partener. Proiectul, în valoare de 6,5 milioane de euro, se întinde pe cinci ani și este finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa, cu numărul de acord de grant 101057554.

8 ianuarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A, cu sediul în Timișoara, strada Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, judeţul Timiș,solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere retea distributie apa pe str. a VIII-a si str. a XXXII-a, Carpinis, jud. Timis.”