Cele mai recente
27 octombrie 2022
Noutăți

„AQUATIM SA, titular al proiectul “Reabilitare și extindere rețea de apă – Trecerea tuturor consumatorilor din localitatea Săcălaz pe conductele din PEHD, prin realizarea de noi branșamente și reamplasarea căminelor de apometru din domeniul privat în domeniul public – județul Timiș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Timiș

20 octombrie 2022
Noutăți

AQUATIM S.A. solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Extindere rețea de apă potabilă și branșamente de apă pe strada DS9 în localitatea Liebling.

19 octombrie 2022
Noutăți

“AQUATIM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiṣ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INLOCUIREA CONDUCTEI DE APĂ POTABILĂ DN300 OL, DE280 PEHD, AMPLASATĂ PE CALEA BUZIAŞULUI, TRONSON CUPRINS ÎNTRE STR. VENUS ŞI STR. MATEI MILO”.

18 octombrie 2022
Comunicate de presă

Aquatim preia serviciile de apă și canalizare din Giroc, începând cu data de 1 noiembrie 2022.