Cele mai recente
7 noiembrie 2023
Noutăți

Aquatim SA solicită avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Optimizarea fluxului tehnologic pentru încadrarea în parametrii la stația de epurare Ohaba Lungă.

7 noiembrie 2023
Noutăți

Aquatim SA solicită avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Optimizarea fluxului tehnologic pentru încadrarea în parametrii la stația de epurare Cărpiniș.

2 noiembrie 2023
Noutăți

AQUATIM S.A. cu sediul în localitatea Timişoara, strada Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, judeţul Timiş, tel. 0256 201 370 intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: ÎNFIINŢARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SĂLBĂGEL, JUD. TIMIṢ.

23 octombrie 2023
Noutăți

AQUATIM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere rețea de canalizare și racorduri canal pe strada Anemonelor – municipiul Timișoara, p