Cele mai recente
21 februarie 2024
Noutăți

AQUATIM S.A, solicită de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Finalizare investiție alimentare cu apă în localitățile Otvești, Stamora Română și Berini, comuna Sacoșu Turcesc. Execuție gospodărie de apă (dezinfecție și pompare) și supratraversări neexecutate.

13 februarie 2024
Comunicate de presă

Aquatim a semnat, în data de 13.02.2024, contractul de lucrări CL 30 LOT 1: „Execuție rețele de canalizare Lovrin - rest de executat”, cu TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., având valoarea de 19.369.095,54 lei fără TVA și o durată de 24 luni pentru exe-cuție și 48 luni garanție.

13 februarie 2024
Noutăți

Aquatim SA a actualizat contractele în conformitate cu noul Contract-Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș prin Hotărârea nr. 181 / 18.05.2023. 

13 februarie 2024
Noutăți

S.C. AQUATIM S.A, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Sălbăgel, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în localitatea Sălbăgel, jud Timiș identificat prin CF nr. 409712, nr. cad. 409712, CF nr. 403032, nr. cad. 403032, CF nr. 405855, nr. cad. 405855, CF nr. 404545, nr. cad. 404545, CF nr. 409426, nr. cad. 409426, CF nr. 403036, nr. cad. 403036, CF nr. 405853, nr. cad. 405853, CF nr. 408684, nr. cad. 408684, CF nr. 404556, nr. cad. 404556, CF nr. 404569, nr. cad. 404569, CF nr. 409439, nr. cad. 409439, CF nr. 404548, nr. cad. 404548, CF nr. 409719, nr. cad. 409719 CF nr. 409721, nr. cad. 409721, CF nr. 404555, nr. cad. 404555, CF nr. 404554, nr. cad. 404554, CF nr. 404571, nr. cad. 404571, CF nr. 404543, nr. cad. 404543, CF nr. 404549, nr. cad. 404549, CF nr. 409423, nr. cad. 409423, CF nr. 402988, nr. cad. 402988 , CF nr. 408698, nr. cad. 408698, CF nr. 404578, nr. cad. 404578, CF nr. 409428, nr. cad. 409428, CF nr. 404574, nr. cad. 404574, jud Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa SC AQUATIM S.A. din localitatea Timișoara, Strada Gheorghe Lazăr, nr.11/A, jud. Timiș, în zilele de Luni-Joi între orele 8:00-16:30, Vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.”