Cele mai recente
24 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie “Realizare bazin vidanjabil ape uzate menajere, amplasat în sat Jabăr, comuna Boldur, jud. Timiș”, localizat ȋn județul Timiș, comuna Racoviţa, sat Jabăr.

21 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie "Inlocuire conducte de apă existente pe străzile Principală, Calea Moșnița Veche, Câmpului și Agricultorilor din localitatea Moșnița Nouă – prin subtraversare" localizat ȋn județul Timiṣ, UAT Moșnița Nouă. 

21 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie "Realizare conductă distribuție apă pe străzile Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii, până la intersecția cu str. Bachus din localitatea Recaș", localizat ȋn județul Timiṣ, UAT Recaș.

21 martie 2022
Noutăți

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul de investiţie "Extinderea rețelei de distribuție în localitatea Remetea Mare" localizat ȋn județul Timiṣ, UAT Remetea Mare.