Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea partenerilor săi de interes.

Vrem să contribuim la bunăstarea comunităţilor pe care le deservim, prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la preţuri accesibile. Din acest punct de vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienţii existenţi şi în același timp, unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare.

Urmărim să ne menţinem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă şi de top în domeniu şi să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătăţirea continuă a activităţii, promovarea responsabilităţii instituţionale şi încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaţiilor noştri.

Promovăm respectul reciproc şi tratamentul egal al clienţilor noştri, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toţi factorii relevanţi. Urmărim îmbunătăţirea calității relaţiilor cu clienţii prin diversificarea mijloacelor de comunicare şi pregătirea continuă a angajaţilor;

Respectăm moştenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecţie şi conservare a mediului în rândul angajaţilor, clienţilor și comunității.

Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă

 Aquatim - Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă

 Aquatim - Obiective generale (2024)

 Aquatim - Plan de dezvoltare SCM (2024)