Cum deveniți client Aquatim

Pentru a beneficia de serviciul de alimentare cu apă și/sau de canalizare, orice persoană fizică sau juridică (agenți economici, instituții publice, organizații, asociații legal constituite sau neconstituite conform prevederii Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor) trebuie să parcurgă 3 pași:

Pasul 1 - Obținerea avizului tehnic

Pasul 2 - Încheierea contractului

Pasul 3 - Execuția lucrării și recepția branșamentelor și racordurilor noi

 

 

 

  IMPORTANT Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

La încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar să furnizaţi date cu caracter personal. Vă aducem la cunoştinţă faptul că Aquatim SA, în calitate de operator autorizat, prelucrează date cu caracter personal conform Legii 677/2001, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, la numãrul 22949. Datele prelucrate sunt cele furnizate de către client, furnizor, colaborator etc. la data încheierii contractului, convenţiei, facturii, comenzii etc., sau sunt obţinute din baze de date publice. Vă informăm, de asemenea, că aveţi drepturile prevăzute de articolele 12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie etc.) pe care vi le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă pe adresa societăţii noastre.

Informaţii detaliate despre prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul Aquatim.