Obținerea avizelor tehnice

Pentru obținerea unui aviz tehnic, solicitantul trebuie să depună mai multe documente: cerere de obținere a avizului tehnic, anexe (specifice fiecărui tip de aviz tehnic) și Formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le regăsiți în lista de mai jos. Documentele pot fi transmise online, folosind butonul Încarcă documente de mai jos sau pot fi depuse la sediul Centrului Relații Clienți din Timișoara, str. Enric Baader nr. 11 ori la sediile sucursalelor din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare (vedeți Adrese Utile). Documentațiile depuse la sediile noastre trebuie să fie pe hârtie format A4 sau A3. În cazul în care sunt mai mari, vă recomandăm să le încărcați online. 

Taxa de avizare este de 83,30 lei (TVA inclus) şi se achită pe baza facturii emise de Serviciul Tehnic, după înregistrarea documentației. Plata avizelor tehnice se face la casieria de pe str. Enric Baader nr. 11 din Timișoara, la casieriile sucursalelor sau prin transfer bancar în contul RO63BRDE360SV07245353600, deschis la BRD Bank. Emiterea unui aviz tehnic se face doar după achitarea taxei de avizare, în baza dovezii plății transmisă de solicitant (chitanță sau ordin de plată).

Avizul tehnic conţine o serie de condiţii cu privire la debitul de apă, diametrul nominal al branşamentului/racordului, diametrul nominal al apometrului, diametrul conductei, strada unde se află conducta de apă, clasa de precizie a apometrului, locul de montare a apometrului, volumul de apă deversat în canal, diametrul canalului şi strada unde se află canalul.

În cazul în care, după obținerea avizului tehnic este nevoie și de semnarea unui contract de prestări servicii între solicitant și Aquatim SA, solicitantului i se va elibera, inițial, o adeverință de luare în evidență ca viitor utilizator al serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Mai multe informații despre metoda de încheierea a contractului și documentele necesare se găsesc în secțiunea Întocmire contract

Tipuri de avize eliberate de Aquatim și formularele necesare: 

(formularele tipizate în format pdf pot fi descărcate și completate electronic folosind programul Adobe Reader - funcția Fill&Sign/Completează și Semnează)

  IMPORTANT

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul Aquatim este clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării.