Încheiere contract

1. Metodologia încheierii contractului în cazul în care clientul nu are branșament de apă/racord de canalizare

Dacă viitorul client nu are branșament de apă și racord de canalizare, acesta va parcurge, mai întâi, etapele descrise la pasul 1 - Obținere avize tehnice și pasul 3 - Recepție branșamente și racorduri noi.

După obținerea avizului tehnic, solicitantul va transmite documentația: cerere de încheiere a contractului, anexe (specifice fiecărui tip de solicitant - persoană fizică, persoană juridică), formularul de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, chestionar date primare client, centralizatorul suprafețelor luate în calcul la determinarea volumului apelor meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare, Avizul tehnic de branșare/racordare, emis de Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim SA, precum și Autorizația de Construire/Acordul Administratorului Drumului emisă de unitatea administrativă competentă, în vederea întocmirii Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

În termen de 15 zile lucrătoare de la transmiterea documentației se întocmește Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu mențiunea că acesta va intra în vigoare la data recepționării lucrării de branșare/racordare și a procesului verbal de recepționare a contorului.

2. Metodologia încheierii contractului în cazul în care clientul are branșament de apă/racord de canalizare

Dacă solicitantul are avizul tehnic de branșare/racordare, trebuie doar să transmită documentația următoarecerere de încheiere a contractului, anexe (specifice fiecărui tip de solicitant - persoană fizică, persoană juridică, asociații de proprietari legal constituite ori neconstituite), formularul de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, chestionar date primare client, centralizatorul suprafețelor luate în calcul la determinarea volumului apelor meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare, iar întocmirea și semnarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va face în termen de 15 zile lucrătoare.

Dacă solicitantul nu are avizul tehnic de branșare/racordare, va parcurge, mai întâi, etapele descrise la pasul 1 - Obținere avize tehniceDupă obținerea avizului tehnic, acesta va fi transmis alături de documentația enumerată mai sus, în vederea întocmirii contractului.

3. Metodologia încheierii contractului în cazul în care clientul are foraj

În acest caz solicitantul trebuie să obțină, mai întâi, Avizul tehnic de racordare, emis de Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim SA,  în vederea contorizării sursei proprii (forajului) și să-și monteze un apometru. Montarea apometrului are rolul de a ajuta la stabilirea cantităților de apă uzată deversată la sistemul centralizat de canalizare. Ulterior va transmite documentația: cerere de încheiere a contractului, anexe (specifice fiecărui tip de solicitant - persoană fizică, persoană juridică, asociații de proprietari legal constituite ori neconstituite), formularul de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, chestionar date primare client, centralizatorul suprafețelor luate în calcul la determinarea volumului apelor meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare, Avizul tehnic de racordare, emis de Serviciul Tehnic, în vederea întocmirii Contractului de prestare a serviciului de canalizare.

4. Metodologia încheierii contractului pentru prestarea serviciilor de primire și tratare a apelor uzate menajere în Stația de epurare

Pentru încheierea acestui contract, este nevoie de aceeași documentație depusă de solicitant, inițial, pentru obținerea Avizului tehnic de preluare a apelor uzate menajere în stația de epurare, emis de Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim SA. Pe lângă această documentație, se va atașa și avizul tehnic menționat anterior. 

Documentele necesare pentru încheierea sau rezilierea contractului cu Aquatim SA sunt prezentate în continuare. Acestea pot fi transmise online, folosind butonul Încarcă documente de mai jos sau pot fi depuse la sediul Centrului Relații Clienți din Timișoara, str. Enric Baader nr. 11 ori la sediile sucursalelor din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare (vedeți Adrese Utile). Procesarea dosarului şi întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare.

(formularele tipizate în format pdf pot fi descărcate și completate electronic folosind programul Adobe Reader - funcția Fill&Sign)

 Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
La încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar să furnizaţi date cu caracter personal. Vă aducem la cunoştinţă faptul că Aquatim SA, este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr. 22949 și prelucrează aceste date în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (RGPD).. Datele prelucrate sunt cele furnizate de către client, furnizor, colaborator etc. la data încheierii contractului, convenţiei, facturii, comenzii etc., sau sunt obţinute din baze de date publice. Informaţii detaliate despre prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul Aquatim, se găsesc în secțiunea Politica privind protecția datelor cu caracter personal.