Recepție branșamente și racorduri noi

După eliberarea avizului tehnic și întocmirea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, solicitantul poate contacta firmele autorizate care se ocupă de execuţia lucrărilor de branşare şi racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza autorizaţiei de construire, emisă de autoritatea administrativă competentă. La finalizarea lucrărilor (branșamente/racorduri) se realizează recepţia și sigilarea acestora de către personal specializat din cadrul Aquatim SA. După luarea în evidenţă a contoarelor de branşament/racordurilor, se realizează citirea contoarelor şi emiterea facturilor de furnizare/prestare a serviciului de alimantare cu apă și de canalizare.

Proiectarea şi execuţia lucrărilor de branşare şi racordare la reţelele publice de apă şi canalizare NU INTRĂ ÎN OBIECTUL DE ACTIVITATE al Aquatim.

Societatea Aquatim este responsabilă doar de avizarea lucrărilor care au legătură cu reţelele publice de apă şi de canalizare. Detaliile sunt prezentate în secţiunea Obținere avize tehnice.

Mai jos vă punem la dispoziţie, spre informare, o listă de firme de proiectare autorizate, conform legii şi o listă de firme de construcţii, luate în evidență de Aquatim. Alegerea unui proiectant autorizat sau a unui constructor nu este limitată la firmele înscrise în listele următoare. 

Informațiile de contact (nume de persoane, adrese, numere de telefon) prezentate în listele următoare sunt redate așa cum au fost transmise de deținătorii acestora. Menționăm că Aquatim actualizează aceste date numai la solicitarea firmelor respective.

 

 Firme de proiectare

 Firme de construcţii