Aquatim asigură accesul la informațiile de interes public, prin publicarea acestora pe site-ul societății, afișarea la punctele dedicate și prin intermediul Serviciul Comunicare-Marketing, care gestionează astfel de solicitări de informații.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:


Cristina Borca, Șef Serviciu Comunicare-Marketing
e-mail: aquatim@aquatim.ro
telefon: 0256 201 370
fax: 0256 294753