Solicitare aviz de gospodarire a apelor - Localitatea Gătaia

INFORMARE

Această informare este efectuată de: AQUATIM SA, cu sediul în Mun. Timiṣoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.11 A, județul Timiṣ, ce intentionează să solicite de la  Administrația Bazinală de Apă Banat,  aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investiţie “EXTINDERE REȚELE APĂ-CANAL, BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORDURI CANAL PE STRĂZILE INDEPENDENȚEI ȘI GHEORGHE DOJA, DIN LOC. GĂTAIA ȘI EXTINDERE REȚELE CANAL ȘI RACORDURI CANAL PE STRĂZILE DS13, DS15, DS18, SAT SCULIA, localizat ȋn județul Timiș, oraș Gătaia.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a  apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Administrației Bazinale de Apă Banat după data de 21.11.2022.