Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Serviciul Proiectare

Nr.  18041 /DD-SP/22.07.2022

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 “ SC AQUATIM SA” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Extinderea rețelei de distribuție în loc. Remetea Marepropus a fi amplasat în localitatea Remetea Mare, com. Remetea Mare, identificat prin CF 406621, 407003, 407050, 407748, 407054, 407057, 407121, 407122, nr. cadastral. 406621, 407003, 407050, 407748, 407054, 407057, 407121, 407122, jud. Timiș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului SC AQUATIM SA, cu sediul în Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, jud. Timiș, în zilele de Luni - Joi între orele 8:00 - 16:00, Vineri între orele 8:00 - 14:00.

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș

 

Director Dezvoltare                                                                          

ing. Laurentiu Maier