Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Calea Șagului etapa III

AQUATIM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea canalizare - Calea Șagului - Etapa IIIpropus a fi amplasat ȋn Municipiul Timișoara, strada Calea Șagului, CF nr. 444395, cad 444395, extras CF 438695, cad438695, județul Timiș.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, jud Timiș, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8 - 16.30, vineri ȋntre orele 8-14  , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.