Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SE Liebling

AQUATIM S.A., titular al proiectului: “Optimizarea fluxului tehnologic pentru încadrarea în parametrii la stația de epurare Liebling”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Optimizarea fluxului tehnologic pentru încadrarea în parametrii la stația de epurare Liebling” propus a fi amplasat ȋn comuna Liebling, extravilanul localității Liebling, județTimiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, jud Timiș, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8 – 16.30 vineri ȋntre orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.