Anunț public privind decizia etapei de încadrare al evaluării impactului asupra mediului

Anunț public privind decizia etapei de încadrare al evaluării impactului asupra mediului

AQUATIM SA titular al proiectului „ Extindere si reabilitare canalizare menajera pe străzile str. Griviței, str. Crucii, str. Mărăști, str. Andrei Șaguna – Oraș Buziaș ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Extindere si reabilitare canalizare menajera pe străzile str. Griviței, str. Crucii, str. Mărăști, str. Andrei Șaguna – Oraș Buziaș” str. Griviței, str. Crucii, str. Mărăști, str. Andrei Șaguna, teren identificat prin CF Nr. 405034 Buziaș, CF Nr. 406132 Buziaș, CF Nr. 400481 Buziaș, CF Nr. 404415 Buziaș, CF Nr. 404935 Buziaș,  CF Nr. 406221 Buziaș, CF Nr. 404904 Buziaș, CF Nr. 404100 Buziaș, CF Nr. 406886 Buziaș, CF Nr. 406272 Buziaș, CF Nr. 406507 Buziaș, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.