Apă potabilă

Alimentarea cu apă în aria de operare este asigurată din surse de adâncime și de suprafață, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse. Timișoara este alimentată din două surse, circa 24% din apa potabilă provine din foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului și 76% din canalul Bega. Apa tratată în stațiile Bega (din sursă de suprafață) și Urseni (din sursă subterană) se amestecă în rețeaua de distribuție a orașului iar alimentarea din două surse are avantajul asigurării debitului și volumului de apă necesare în orice moment, prin compensare. Ponderea apei din sursa de suprafață este mai mare, pentru a conserva acviferele, resursele de apă de adâncime.

Aquatim exploatează 283 foraje, 28 staţii de tratare a apei potabile, peste 2.300 km reţea de distribuţie și mai mult de 81.000 de branșamente, 95% dintre acestea fiind contorizate. Stațiile de tratare sunt modernizate și dotate cu sisteme de control automat al proceselor. Apa furnizată consumatorilor este una sigură, verificată pe mai multe paliere de control, de la stațiile de tratare și până la robinete.

Pentru mai multe detalii și cifre la zi despre exploatarea sistemelor de tratare și distribuție, precum și despre modernizările aduse, consultați raportul anual Aquatim: