Sistem SCADA regional din fonduri europene atrase de Aquatim

În data de 19 aprilie 2023, Aquatim a semnat contractul de lucrări „Proiectare și executie sistem SCADA pentru localităţile Timişoara, Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare”, cu Asocierea  S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L , S.C. DATCOMP S.R.L , S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L, S.C. EDI GRUP S.R.L. Valoarea contractului este de  38.192.511,56 lei (fără TVA), iar durata acestuia este 36 de luni de la ordinul de începere, din care 9 luni perioada de proiectare și 27 luni perioada de execuţie.

În cadrul acestui contract se vor înfiinţa 2 dispecerate regionale care vor monitoriza mai multe tipuri de obiective, cum ar fi: staţii de tratare apă potabilă, staţii de epurare ape uzate, gospodării de apă, staţii de pompare ape uzate, staţia de valorificare energetică a nămolului etc. Obiectivele se regăsesc grupate în 6 zone de operare ale Aquatim SA: Timişoara, Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare.

Un alt capitol mare și foarte important în cadrul acestui contract îl constituie reabilitarea sistemelor de automatizare din stațiile de tratare a apei din Timișoara, unde se vor înlocui majoritatea tablourilor de automatizare și se va instala un nou sistem SCADA, care va conduce procesul de tratare. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) reprezintă o unitate care asigură automatizarea, monitorizarea și controlul proceselor tehnologice de la distanță, fără necesitatea intervenției umane. Toate lucrările care se vor executa în aceste stații, se vor face fără oprirea proceselor de tratare a apei.  

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” ”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), are o valoare totală de 239,5 milioane de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 40,4 milioane euro de la bugetul de stat, 4,3 milioane de la bugetul local și 14,4 milioane euro co-finanțare Aquatim.  Obiectivul este dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în Timișoara și în 81 localități din județul Timiș.    

Proiect cofinanțat  din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.