Încă un proiect Aquatim dus la bun sfârșit

Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” (Cod SMIS 104740), cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare a fost implementat, după finalizarea tuturor lucrărilor cuprinse în cadrul acestuia.  

Programul Operațional Infrastructură Mare are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă spre beneficiul mediului și al oamenilor, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare la Tratatul de Aderare, iar scopul său este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Proiectul fazat a avut ca obiective specifice lucrări în completare privind sistemele de alimentare cu apă și de colectare a apei uzate în aglomerările Timișoara (localitățile Sânmihaiu Român si Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș.

La finalizarea obiectivelor de investiții din cadrul proiectului fazat, în ceea ce privește distribuția apei, populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă este de 5.630 persoane. Totodată, populația suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate reprezintă 16.820 locuitori echivalenți.

Valoarea totală a proiectului a fost de 63.047.409 lei (fără TVA), din care valoarea cofinanțării UE a fost de 46.602.123 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.