Tarife și factură

 

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

 

   SERVICIU TARIF/m³ (TVA inclus)  TARIF/m³ (fără TVA) TARIF/l (TVA inclus)
   Apa potabilă 6,63 lei 6,08 lei 0,00663 lei
   Canalizare 6,67 lei 6,12 lei 0,00667 lei

 

 

Conform legislației fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă și serviciul de canalizare este de 9%. Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt în vigoare din data de 1 iulie 2023 și sunt în conformitate cu planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018-2023, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în anul 2018, și aprobat în vederea aplicării, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în data de 18.05.2023.

În afara obiectului principal de activitate, Aquatim prestează, contra cost, la solicitarea clienţilor şi alte servicii, cum ar fi analize de calitate a apei, verificarea contoarelor etc. Tarifele pentru aceste servicii, legate de alimentarea cu apă și canalizare, în vigoare de la 1 septembrie 2021, sunt prezentate în cele ce urmează. Cota TVA aplicabilă este de 19%.

 Tarife servicii conexe

 Tarife servicii conexe - Mentenanță apă-canalizare completare mai 2023