Precipitații - comunicări ANM

Administraţia Naţională de Meteorologie, prin Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana, ne transmite lunar cantitatea de precipitaţii căzute pe unitatea de suprafață, în luna precedentă. Această valoare este folosită la calculul sumei care apare pe factura de apă în dreptul rubricii „CANAL APĂ METEORICĂ” (baza legală de facturare  - Ordinul ANRSC nr. 88/20.03.2007 şi Ordinul A.N.R.S.C. 90/20.03.2007).

Suma respectivă este plătită de clienții Aquatim pentru serviciul de evacuare a apei din precipitații prin rețeaua de canalizare. Nu se plătește pentru apa de ploaie care se scurge în pământ sau este dirijată în recipiente/rezervoare, pentru colectare și folosire ulterioară. Mai mult, Aquatim a decis (Decizia CA 70/22.12.2014), ținând cont de frecvența mare a fenomenelor meteo de intensitate mare și de tehnologia stației de epurare, să factureze serviciul de canalizare a apei meteorice luând ca referință limita de 5 l/mp/zi de precipitații, atunci când înregistrările centrului meteo depășesc această valoare. La ploi torențiale se înregistrează, de regulă, peste 10 l/mp/zi.

În calcularea sumei datorate pentru canalizarea apei meteorice intră trei elemente: valoarea precipitaţiilor dată de ANM (l/mp),  suprafaţa de colectare a apei meteorice (mp) și tariful pentru canalizare (lei/mc). 

Suprafața de colectare este cea declarată în contract de către utilizator și reprezintă acoperișuri, alei, zone pavate de pe care apa de ploaie se scurge în canalizare. Suprafața poate fi modificată, la solicitarea utlizatorului, prin act adițional la contract.

Comunicările centrului meteo privind cantitățile de precipitații înregistrate lunar sunt prezentate în cele ce urmează:

Precipitații Timiș - iunie 2024

Precipitații Timiș - mai 2024

Precipitații Timiș - aprilie 2024

Precipitații Timiș - martie 2024

Precipitații Timiș - februarie 2024

Precipitații Timiș - ianuarie 2024