Cum puteți transmite indexul

 

Consumul dumneavoastră de apă se stabileşte pe baza înregistrărilor contoarelor de branșament şi constituie baza de calcul a facturii de apă.

 

Contoare inteligente, cu citire la distanță

În Timișoara și localitățile periurbane, Aquatim a instalat contoare cu citire la distanță de mai multe tipuri. Acestea fie permit citirea radio, de către un operator, aflat la maxim 200 de metri distanță, fie sunt dispozitive „inteligente”, ce transmit automat informațiile legate de consum (valori consum, valori anormale consum, starea bateriei, încercări de manipulare), către un server al companiei. Aceste contoare au un avantaj important: reprezentanții Aquatim pot citi contorul dumneavoastră, chiar și atunci când nu au acces la el. Consumurile de pe factură sunt cele înregistrate de contor, și nu rezultă din estimări, așa cum se întâmpla în cazul contoarelor „tradiționale”, când citirea nu era posibilă, în cele mai multe cazuri pentru că clienții nu erau acasă la momentul citirii iar contoarele erau amplasate pe proprietate privată.

În restul localităților din aria de operare, pe lângă contoarele cu citire la distanță, sunt instalate și contoare de branșament simple, mecanice. 

 

Când se face citirea?

  1. La intervale de cel mult 3 luni. În cazul citirii la 3 luni, facturarea lunară se face pe baza mediei consumurilor pe ultimele 6 luni, cu regularizare la prima citire;
  2. pentru case și pentru zonele rurale (comune, sate), citirea se va face la intervale de cel mult 6 luni. Facturarea se va face la cel mult 3 luni, în baza mediei consumurilor pe ultimele 6 luni, cu regularizare la prima citire, dar nu mai mult de 6 luni.


Data citirii este trecută pe factură. Clienții de la sucursale pot transmite indexul contorului la sediul sucursalei de care aparțin. Reprezentanții Aquatim vor verifica periodic şi, ori de câte ori este necesar, corectitudinea datelor transmise.


Autocitire

Pentru clienții din Timișoara și localitățile arondate (vedeți aria de operare), indexul contorului poate fi transmis, în timpul perioadei de autocitire menționate pe factură:
- la numărul de telefon 0356914 (tasta 3), program 24/7;
- din secțiunea „Contul Meu” 

Clienții de la sucursale pot transmite indexul contorului la sediul sucursalei de care aparțin.

Reprezentanții Aquatim vor verifica periodic corectitudinea datelor transmise.

 

Contoare de apartament

Societatea Aquatim NU citeşte contoarele de apartament din clădirile cu mai multe apartamente (blocuri). Facturarea consumurilor de apă se face pe branşament, iar repartizarea consumurilor pe fiecare apartament este responsabilitatea asociaţiilor de locatari.