Clienți  »   Tarife şi servicii

Tarife şi servicii

Publicat la data: 2013-07-15
 

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

Servicii

Tarif, TVA inclus

Apă potabilă

3,80 lei/m³

0,00380 lei/l

Canalizare

3,79 lei/m³

0,00379 lei/l

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt în vigoare din data de 1 aprilie 2019 și sunt în conformitate cu planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018-2023, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în anul 2018, și aprobat în vederea aplicării, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în data de 22 martie a.c. 

Conform legislației fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă și serviciul de canalizare este de 9%.

Tarifele Aquatim au fost astfel gândite încât să asigure resursele financiare necesare pentru derularea unui program amplu de investiţii finanțate de către Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune, îm valoare de 180 milioane de Euro, aflat în derulare. Judeţul Timiş va beneficia prin acest proiect, de 22 stații de tratare a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului de epurare și un sistem SCADA regional, de control și monitorizare automată a proceselor. 

În afara obiectului principal de activitate, Aquatim prestează, contra cost, la solicitarea clienţilor şi alte servicii, cum ar fi analize de calitate a apei, verificarea contoarelor etc. Tarifele pentru serviciile legate de alimentarea cu apă și canalizare, în vigoare de la 1martie 2018, sunt prezentate în cele ce urmează.

Servicii

Tarif, TVA inclus 

Servicii de vidanjare/mc

 55,93 lei/mc

Servicii de vidanjare/km

4,76 lei/km

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/oră

296,31lei/oră

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/km

5,95 lei/km

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/oră

329,63 lei/oră

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/km

7,14 lei/km

Taxă debranşare-branşare

107,10 lei

Verificare metrologică apometru
(în funcţie de tipul de apometru)

111,86 - 132,09 lei

Reparaţie apometru
(în funcţie de tipul de apometru şi de defect)

62-216 lei

Verificare branşament apă executat de terţi

82 lei

Verificare racord canal executat de terţi

104,76 lei

Laboratorul de control al calității apei realizează,la solicitarea clienților, ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE, contra cost. 

Tarifele pentru aceste servicii au fost stabilite în anul 2008, după ce au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății Aquatim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Din anul 2008 până în prezent, tarifele au fost modificate corespunzător reglementărilor legale privind cota TVA. 

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta