Clienți  »   Tarife şi servicii

Tarife şi servicii

Publicat la data: 2013-07-15
 

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

Servicii

Tarif, TVA inclus

Apă potabilă

4,35 lei/m³

0,00435 lei/l

Canalizare

4,38 lei/m³

0,00438 lei/l

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt în vigoare din data de 1 august 2021 și sunt în conformitate cu planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018-2023, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în anul 2021, și aprobat în vederea aplicării, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în data de 16 iulie 2021. 

Conform legislației fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă și serviciul de canalizare este de 9%.

În afara obiectului principal de activitate, Aquatim prestează, contra cost, la solicitarea clienţilor şi alte servicii, cum ar fi analize de calitate a apei, verificarea contoarelor etc. Tarifele pentru serviciile legate de alimentarea cu apă și canalizare, în vigoare de la 1martie 2018, sunt prezentate în cele ce urmează.

Servicii

Tarif, TVA inclus 

Servicii de vidanjare/mc

 55,93 lei/mc

Servicii de vidanjare/km

4,76 lei/km

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/oră

296,31lei/oră

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/km

5,95 lei/km

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/oră

329,63 lei/oră

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/km

7,14 lei/km

Taxă debranşare-branşare

107,10 lei

Verificare metrologică apometru
(în funcţie de tipul de apometru)

111,86 - 132,09 lei

Reparaţie apometru
(în funcţie de tipul de apometru şi de defect)

conform devizului

Laboratorul de control al calității apei realizează,la solicitarea clienților, ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE, contra cost. 

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta