Clienți  »   Tarife şi servicii

Tarife şi servicii

Publicat la data: 2013-07-15
 

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

Servicii

Tarif, TVA inclus

Apă potabilă

3,11 lei/m³

0,00311 lei/l

Canalizare

3,10 lei/m³

0,00310 lei/l

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt în vigoare din data de 1 ianuarie 2017 şi au fost avizate şi aprobate în prealabil de autoritatea naţională de reglementare din domeniu şi de Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

Conform legislației fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă și serviciul de canalizare este de 9%. Ca urmare a aplicării cotei de 9% TVA pentru canalizare, începând cu 1 ianuarie 2019, tariful pentru canalizare a scăzut de la 3,38 la 3,10 lei/mc. Ultima creștere de tarif introdusă de societatea Aquatim a fost la 1 iulie 2014.

Tarifele Aquatim au fost astfel gândite încât să asigure resursele financiare necesare pentru derularea unui program de investiţii de 119 milioane de Euro, din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. Locuitorii judeţului Timiş beneficiază, prin acest proiect, de 300 km noi de reţele de apă şi canalizare, 7 staţii de epurare a apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile.

În afara obiectului principal de activitate, Aquatim prestează, contra cost, la solicitarea clienţilor şi alte servicii, cum ar fi analize de calitate a apei, verificarea contoarelor etc. Tarifele pentru serviciile legate de alimentarea cu apă și canalizare, în vigoare de la 1martie 2018, sunt prezentate în cele ce urmează.

Servicii

Tarif, TVA inclus 

Servicii de vidanjare/mc

 55,93 lei/mc

Servicii de vidanjare/km

4,76 lei/km

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/oră

296,31lei/oră

Desfundat canale cu autospeciala tip womă/km

5,95 lei/km

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/oră

329,63 lei/oră

Desfundat canale cu autocombinată (womă+vidanjă)/km

7,14 lei/km

Taxă debranşare-branşare

107,10 lei

Verificare metrologică apometru
(în funcţie de tipul de apometru)

111,86 - 132,09 lei

Reparaţie apometru
(în funcţie de tipul de apometru şi de defect)

62-216 lei

Verificare branşament apă executat de terţi

82 lei

Verificare racord canal executat de terţi

104,76 lei

Laboratorul de control al calității apei realizează,la solicitarea clienților, ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE, contra cost. 

Tarifele pentru aceste servicii au fost stabilite în anul 2008, după ce au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății Aquatim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Din anul 2008 până în prezent, tarifele au fost modificate corespunzător reglementărilor legale privind cota TVA. 

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta