Clienți  »   Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Publicat la data: 2013-03-12
 

Cât costă 1mc de apă?

Pentru 1 mc de apă rece plătiţi la Aquatim S.A. 3,80 lei (TVA inclus). Pentru serviciul de canalizare plătiţi 3,79 lei/mc (TVA inclus). Tarifele sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare.

Aflați mai multe detalii despre tarifele pentru apă și canalizare aici.

top

Cum plătesc factura de apă?

Clienţii Aquatim pot plăti factura de apă la casieriile societăţii, din Timişoara şi din cele cinci sucursale din judeţ. Pe lângă casierii, clienţii mai pot opta pentru plata prin reţelele bancare, la magazinele din reţeaua PayPoint, la unităţile poştale, respectiv la factorii poştali, ultima variantă nefiind posibilă în Timişoara, prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV și la terminalele Rompay. 

Este important de reţinut că la casieriile sucursalelor se pot plăti numai facturile din localitatea respectivă şi din localităţile arondate. La efectuarea plăţilor în numerar, altfel decât prin casierii, este necesară prezentarea facturii.

Detalii despre plata prin instrumente bancare - debitarea directă a contului sau prin virament - mai jos:

Banca Cont pentru plata prin virament

Direct
debit

ATM Internet
Alpha Bank RO62BUCU1072235330508RON da da da
BCR

RO65RNCB0249067529460001

da da da
BRD RO63BRDE360SV07245353600 da da da
Banca Transilvania RO40BTRL03601202138435XX nu nu nu
Intesa SanPaolo Bank RO45WBAN00991V057013RO02 nu nu da
ING Romania RO14INGB0002008201528911 nu da da
Raiffeisen Bank RO60RZBR0000060015115017 da da da
UniCredit Bank RO66BACX0000000764276000 nu da da
Trezoreria Timişoara 
(pentru instituţii publice) 
RO67TREZ6215069XXX002499 nu nu nu

 

top

Care sunt serviciile Aquatim SA?

Societatea Aquatim furnizează apă rece şi colectează, prin sistemul de canalizare apa uzată care este epurată (curăţată) înainte de deversarea în Bega. Pe lângă aceste servicii de utilitate publică, care sunt asigurate 24 de ore pe zi, Aquatim S.A. oferă la solicitarea utilizatorilor şi servicii conexe, cum ar fi: efectuarea analizelor de laborator pentru calitatea apei /apei uzate, vidanjarea foselor septice sau a bazinelor etanşabile, verificarea şi schimbarea contoarelor de branşament.

top

De ce plătesc apa de ploaie?

NU plătiţi apa de ploaie, ci serviciul prestat de Aquatim S.A., serviciu care include colectarea, transportul şi epurarea apei pluviale, sau meteorice, cum mai este denumită apa de ploaie. Apa provenită din precipitaţii este evacuată, împreună cu apa uzată care provine din gospodărie, prin sistemul de canalizare. Aceasta ajunge la staţia de epurare, unde este "curăţată" înainte de deversarea într-un curs de apă.

Lunar, Administraţia Naţională de Meteorologie - Centrul de Meteorologie Regional „Banat-Crişana” Timişoara ne comunică cantitatea de precipitaţii de pe unitatea de suprafaţă (mc/mp). Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa de pe care se colectează apa meteorică, declarată de dumneavoastră la încheierea contractului cu Aquatim S.A. şi apoi cu tariful pentru canalizare. Baza legală care reglementează facturarea acestui serviciu este HG 1591/2002.

top

Este apa de la robinet sigură?

Aquatim monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor. 

Există trei niveluri de control: monitorizarea automată în timpul procesului, verificarea în laborator, prin analize de calitate şi monitorizarea reţelei de distribuţie. Pe fluxul tehnologic sunt reglaţi automat parametrii de proces, cum ar fi turbiditatea, pH-ul şi concentraţia de clor. În laborator se testează zilnic peste 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în reţeaua oraşului. Și în reţeaua de distribuţie se verifică săptămânal probe de apă potabilă, prelevate din 32 de puncte de control din oraş, stabilite de comun acord cu Inspectoratul de Sănătate Publică. În plus, un sistem online de monitorizare a reţelei permite măsurarea conţinutului de clor, în câteva puncte cheie.

top

De unde provine apa de la robinet?

În Timişoara, apa potabilă provine din două surse, circa 25-30% din foraje şi 70-75% din Bega. Apa de suprafaţă este tratată şi distribuită de Staţia de Tratare a apei Bega, iar apa subterană este captată prin foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est şi vest a oraşului Timişoara, tratarea şi distribuţia fiind asigurate de Staţia de tratare a apei Urseni şi Staţia de tratare a apei Ronaţ. Bega este, aşadar, principala sursă de apă a oraşului. Totuşi, procentul de apă de subteran din apa destinată tratării a crescut, de la 18%, în anul 1999, la peste 28%, în anul 2011. De fapt, creşterea a fost mai accentuată până în anul 2004, după care raportul a rămas relativ constant, până în prezent, din raţiuni de protejare a resurselor subterane.

Apa de adâncime se caracterizează printr-o calitate relativ constantă în timp, apa din Bega are avantajul asigurării unei cantităţi constante, nodul hidrotehnic Timiş-Bega fiind un factor de siguranţă şi din punct de vedere al asigurării necesarului de apă. În plus, la nevoie, apa din lacul Surduc poate fi transferată în râul Bega.

În judeţ, apa potabilă provine exclusiv din subteran. Tehnologiile de tratare sunt diferite, în funcţie de calitatea sursei. 

top

Este clorul din apa potabilă periculos?

Una din întrebările frecvente ale clienţilor se referă la gustul de clor al apei de la robinet. Încercăm, în cele ce urmează, să aducem lămuririle necesare pe acest subiect, prezentând informaţii familiare specialiştilor dar, poate, mai puţin cunoscute publicului larg.

Apa de băut, folosită la gătit sau pentru igiena personală, nu trebuie să conţină niciun agent patogen pentru om. Una din soluţiile utilizate, cu succes, pentru anihilarea microorganismelor periculoase pentru om este dezinfecţia apei cu clor. În România normele prevăd o concentraţie a clorului liber în apă de 0,5 mg/l. Ghidul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru calitatea apei potabile declară o concentraţie de 10 ori mai mare a clorului în apă, de 5 mg/l ca neavând niciun risc semnificativ pentru sănătate, în cazul consumului pe toată durata vieţii.

În concluzie, clorul este un element de siguranţă, iar furnizorul de apă este obligat să asigure prezenţa clorului rezidual liber în apă, în orice punct al reţelei de distribuţie.

top

Când sunt debranşat?

Conform legii, în caz de neplată a facturii, după 60 de zile de la emiterea acesteia se poate opri furnizarea apei, ajungându-se până la demontarea contorului dumneavoastră de branşament.

top

Cum pot fi rebranşat?

După ce aţi plătit toate sumele restante şi taxa de rebranşare. Reluarea furnizări serviciilor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

top

De ce nu am apă caldă?

Aquatim S.A. vă furnizează apa rece şi serviciul de canalizare. Pentru probleme legate de apa caldă sau serviciul de încălzire vă rugăm să vă adresaţi operatorului acestor servicii, Colterm S.A. Asocierea greşită (!) dintre Aquatim şi furnizarea apei calde provine poate din faptul că, în trecut, în Timişoara, dar şi alte oraşe, mai multe servicii de utilitate publică erau grupate laolaltă. Important este de reţinut că acum apa caldă şi apa rece provin de la doi furnizori total diferiţi. 

top

De ce se contrazic contoarele?

Câteva din cauzele ce pot genera diferenţe de înregistrări sunt pe scurt enumerate mai jos:

Clasa de exactitate a apometrelor
Apometrele de branşament au clasa de exactitate C, de precizie înaltă, iar apometrele de apartament sunt, de regulă, de clasă A sau B, mai accesibile ca preţ dar de exactitate mai mică.Contorul de clasă A este conceput şi garantat de către constructor pentru a „porni” înregistrarea corectă de la 60 l/oră, cel de clasă B de la 30 l/oră, iar cel de clasă C de 15 l/oră. Rezultă că orice consum dintr-un apartament care este mai mic de 30 l/oră sau 60 l/oră nu este înregistrat corect de contorul interior dar este înregistrat corect de contorul de branşament. În cazul în care toate contoarele din apartamente sunt de aceeaşi clasă cu a contorului general, diferenţele pot să apară din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de contoarele din apartamente, dar înregistrate de contorul general. Să luăm un exemplu: cazul în care în apartamente există acelaşi tip de contoare de clasă C similare contorului general al Aquatim (clasă C, debit de pornire de 15 l/oră). Dacă din cele 20 de apartamente dintr-o scară (cu cel puţin 40 de apometre) cel puţin două au pierderi mici de 8 l/oră, apometrele din apartamente nu vor înregistra acest consum (8 l/oră < 15 l/oră - debitul minim de pornire al contorului din apartament), dar contorul general va înregistra 2 x 8 l/oră = 16 l/oră (16 l/oră > 15 l/oră – debitul minim de pornire al contorului general).

Alte cauze: montarea incorectă faţă de prescripţiile tehnice a apometrelor de apartament, pierderile din reţeaua interioară a blocului, citirea în diferite momente a apometrului de branşament faţă de apometrele individuale, consumuri necontorizate sau abuzive ale unor locatari.

top

Unde plătesc factura de apă?

Puteţi achita factura la casieriile societăţii, pe site-ul societății, cu card bancar, prin reţelele bancare, la unităţile poştale informatizate din Timişoara, iar în restul localităţilor unde operează Aquatim, la toate ghişeele poştale şi la factorii poştali, la comercianții din reţeaua PayPoint, centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution și prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV.

Faceți clic pe CASIERII AQUATIM pentru adresele şi programul de lucru al acestora.

Pentru informații referitoare la reţelele bancare, faceți clic pe numele băncii: 
Alpha BankBanca Transilvania, BRDBCR, INGRaiffeisen BankUnicredit Ţiriac Bank.    

Pentru informații despre alte puncte de plată faceți clic pe numele comerciantului partner:

Poșta RomânăPayPointWestaco ExpressCentrele de plăți un-doi

top

Societate pe acţiuni sau regie autonomă?

Aquatim nu mai este regie autonomă încă din anul 2007. Reorganizarea regiei Aquatim în societate pe acţiuni şi transformarea în operator regional au fost cerinţe ale contractului de garanţie şi asistenţă a proiectului ISPA cu finanţare europeană, contract încheiat între municipiul Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Totodată, reorganizarea s-a făcut în conformitate cu strategia naţională de dezvoltare durabilă a serviciilor publice şi cerinţele europene din domeniu. Actul constitutiv al societăţii Aquatim SA a fost semnat în 3 iulie 2007, între municipiul Timişoara şi oraşele Deta şi Jimbolia. În anul 2009, numărul acţionarilor Aquatim a crescut, Sânnicolau Mare, Buziaş şi Ghiroda participând, de asemenea, la capitalul social al societăţii comerciale.

top

Ce înseamnă operator regional?

Ţinând cont de competenţa dovedită de Aquatim în gestionarea serviciilor încă din 1991, Consiliul Judetean Timiş a încurajat autorităţile locale să se organizeze într-o Asociaţie şi să desemneze Aquatim ca operator regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Aquatim va fi responsabil de managementul activelor respectivelor localităţi, iar acestea vor rămâne în proprietatea administraţiilor locale. Operarea serviciilor la nivel regional este necesară, pentru a avea acces la programele de finanţare ale Uniunii Europene. Practic, reorganizarea regiei Aquatim s-a efectuat concomitent cu înfiinţarea operatorului regional, prin concesionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara, Deta şi Jimbolia, către societatea Aquatim, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În ianuarie 2010, în urma asocierii localităţilor din aria de operare şi a schimbării acţionariatului, s-a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare între Aquatim şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. Tariful pentru serviciile Aquatim este acelaşi în toate localităţile din aria de operare.

top

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta