Noutăți  »   Informare privind solicitarea avizului de gospodarire a apelor pentru „Optimizarea procesului de deshidratare a nămolului”

Informare privind solicitarea avizului de gospodarire a apelor pentru „Optimizarea procesului de deshidratare a nămolului”

Publicat la data: 2018-05-23
 

Această informare este efectuatã de: AQUATIM S.A., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, tel. 0256201370, judeţul Timiş, ce intenţioneazã să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea investiţiei: Optimizarea procesului de deshidratare nămol din cadrul Staţiei de Epurare Timişoara, judeţul Timiş.

Această investiţie are scopul de a îmbunătăţi gradul de deshidratare al nămolului şi propune introducerea în proces a unui sistem care să integreze centrifugele ca echipament de deshidratare. De asemenea, se propune ca sistemul cu prese bandă existent sa fie pus în conservare, el fiind utilizat doar în caz de avarie a sistemului propus.

Apele tehnologice rezultate în urma proceselor de îngroşare şi deshidratare a nămolului vor fi stocate într-un bazin de ape tehnologice exterior clădirii SDN. Prin intermediul unei staţii de pompare, Q=90 mc/h H=15 mca P=9kw (2A+1R) apa tehnologică este transferată în bazinele existente de supernatant din incinta Staţiei de Epurare, fiind reintroduse în procesul de epurare.

Această solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.

Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa B-dul Mihai Viteazul, nr.32, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, dupã data de 01.06.2018.

                                                               

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta