Noutăți  »   Evaluare impact mediu - închidere inel rețea apă, str. G. Alexandrescu

Evaluare impact mediu - închidere inel rețea apă, str. G. Alexandrescu

Publicat la data: 2016-11-22
 

AQUATIM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Închidere de inel a reţelei de apă, extindere reţea de apă şi canalizare. Branşamente apă şi racorduri canal”, propus a fi amplasat în localitatea Timişoara, pe str. Grigore Alexandrescu, CF 439108, 429956, 415246, județulTimiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, de luni până joi, între orele 8 și 16:30 şi vinerea între orele 8 și 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.11.2016.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta