Noutăți  »   Evaluare impact asupra mediului - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă și apă uzată

Evaluare impact asupra mediului - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă și apă uzată

Publicat la data: 2018-01-22
 

Nr. înregistrare 1330/22.01.2018

AQUATIM SA, titular al proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș”, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului și a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timis”, propus a fi amplasat pe teritoriul jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - A, de luni până joi între orele 8-16.30 și vinerea între orele 8-14, precum și Ia următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.

1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.01.2018.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediutui, APM Timis, precum și la următoarea adresa de e-mail office@apmtm.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 2.02.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta