Noutăți  »   Evaluare impact asupra mediului - investiții de extindere rețele apa și canalizare Freidorf

Evaluare impact asupra mediului - investiții de extindere rețele apa și canalizare Freidorf

Publicat la data: 2018-11-14
 

AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Extindere rețea apă potabilă și canalizare, inclusiv branșamente apă și racorduri canal pe străzile Aurel Buteanu, Dr. Liviu Cigăreanu, Podgoriei, Maximilian Fremaut – Municipiul Timişoara”, propus a fi amplasat ȋn Timișoara, str. Aurel Buteanu, str. Dr. Liviu Cigareanu, str. Podgoriei, str. Maximilian Fremaut, CF 412903, nr.top. 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/7; CF 418685, nr. top. 418685; CF 428433, nr. top 428433; CF 438995, nr top 438994; jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, jud. Timiș, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, de luni până joi, ȋntre orele 8 și 16:30 și vinerea, ȋntre orele 8 și 14, precum și la urmatoareă adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 21.11.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta