Noutăți  »   Evaluare impact asupra mediului - extindere retea apa str. Brigadierilor si Sucului

Evaluare impact asupra mediului - extindere retea apa str. Brigadierilor si Sucului

Publicat la data: 2017-12-06
 

AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul Extindere/reabilitare reţea de apă şi branşamente de apă pe străzile Brigadierilor şi Sucului – Municipiul Timișoara propus a fi amplasat ȋn municipiul Timisoara, str. Brigadierilor şi str. Sucului, CF nr. 443107, nr. top 7715; CF nr. 412370; nr top 7697, 7703-7729, 7734-7741/18, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, jud. Timiș, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de luni până joi, între orele 8-16.30 și vinerea între orele 8-14, precum şi la următoare adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.12.2017.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta