Tarife și factură

Tarife și factură

 

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

 

   SERVICIU    TARIF/m³ *    TARIF/l *
   Apa potabilă    3,80 lei    3,80 lei
   Canalizare    3,79 lei    0,00379 lei

* toate tarifele au TVA inclus

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt în vigoare din data de 1 aprilie 2019 și sunt în conformitate cu planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018-2023, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în anul 2018, și aprobat în vederea aplicării, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în data de 22 martie a.c.

Conform legislației fiscale în vigoare (Legea nr. 175/2018), cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă și serviciul de canalizare este de 9%.

Tarifele Aquatim au fost astfel gândite încât să asigure resursele financiare necesare pentru derularea unui program amplu de investiţii finanțate de către Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune, îm valoare de 180 milioane de Euro, aflat în derulare. Judeţul Timiş va beneficia prin acest proiect, de 22 stații de tratare a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului de epurare și un sistem SCADA regional, de control și monitorizare automată a proceselor.

În afara obiectului principal de activitate, Aquatim prestează, contra cost, la solicitarea clienţilor şi alte servicii, cum ar fi analize de calitate a apei, verificarea contoarelor etc. Tarifele pentru serviciile legate de alimentarea cu apă și canalizare, în vigoare de la 1martie 2018, sunt prezentate în cele ce urmează.