Cum puteți transmite indexul

 

Consumul dumneavoastră de apă se stabileşte pe baza înregistrărilor contoarelor de branșament şi constituie baza de calcul a facturii de apă.

Contoare cu citire la distanță
În Timișoara, Aquatim a instalat contoare cu citire la distanță, contoare care permit citirea consumurilor de la o distanță de maxim 200 m. Acest lucru are un avantaj practic important: reprezentanții Aquatim pot citi contorul dumneavoastră, chiar și atunci când nu au acces la el. Consumurile de pe factură sunt cele înregistrate de contor, și nu rezultă din estimări, așa cum se întâmpla în cazul contoarelor „tradiționale”, când citirea nu era posibilă, în cele mai multe cazuri pentru că clienții nu erau acasă la momentul citirii iar contoarele erau amplasate pe proprietate privată.

Când se face citirea?
Citirea contoarelor se face lunar în Timișoara și trimestrial în localitățile arondate Timișoarei și la sucursalele Aquatim din județ. Data citirii este trecută pe factură.

Clienții de la sucursale pot transmite indexul contorului la sediul sucursalei de care aparțin.

Reprezentanții Aquatim vor verifica periodic şi, ori de câte ori este necesar, corectitudinea datelor transmise.

Contoare de apartament
Societatea Aquatim NU citeşte contoarele de apartament din blocurile de locuinţe. Facturarea consumurilor de apă se face pe branşament, iar repartizarea consumurilor pe fiecare apartament este responsabilitatea asociaţiilor de locatari.