Cum încheiați un contract

Suntem la dispoziția clienților noștri pentru întrebări legate de contractele de furnizare a serviciilor Aquatim.

Documentele necesare pentru încheierea contractului cu Aquatim sunt prezentate în continuare. Acestea pot fi trimise prin e-mail sau depuse la Serviciul Relații Clienți. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare.

IMPORTANT Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
La încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar să furnizaţi date cu caracter personal. Vă aducem la cunoştinţă faptul că Aquatim SA, în calitate de operator autorizat, prelucrează date cu caracter personal conform Legii 677/2001, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, la numãrul 22949. Datele prelucrate sunt cele furnizate de către client, furnizor, colaborator etc. la data încheierii contractului, convenţiei, facturii, comenzii etc., sau sunt obţinute din baze de date publice. Vă informîm, de asemenea, că aveţi drepturile prevăzute de articolele 12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie etc.) pe care vi le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă pe adresa societăţii noastre. Citiţi aici informaţii detaliate despre prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul Aquatim.