Istoric

 

Istoria apei, în Timişoara, se întinde departe în trecut, fiind consemnate sisteme de alimentare ale vechii cetăţi pe la 1600. Despre sistemele moderne putem vorbi însă doar de la începuturile secolului XX, prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României fiind pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, denumită pe scurt ACOT, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. De toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii.

Vă invităm să răsfoiţi aici, pagini din istoria apei Timişoarei şi a companiei care aduce apa în casele timişenilor.

Aquatim a fost înfiinţată, ca regie autonomă, în data de 1 martie 1991, preluând activitatea şi responsabilităţile structurilor administrative care gestionau serviciile de apă şi de canalizare. La fel ca alte servicii municipale din ţară care vroiau să se desprindă din grupurile de gospodărie locală şi să devină societăţi autonome, durabile şi capabile să se autosusţinăfinanciar, Aquatim a trebuit să se „reinventeze” din mers. Strategia de dezvoltare a urmat câteva repere cheie, comune sectorului de apă din România: schimbarea formei de organizare juridică, accesarea unor surse externe de finanţare pentru investiţiile de anvergură şi extinderea operării la nivel regional.

Prezentăm mai jos câteva repere importante din istoria serviciilor de apă şi canalizare din Timişoara.

1912

Timişoara are staţie de epurare. Staţia este proiectată de Stan Vidrighin şi pusă în funcţiune la 26 octombrie.

1914

Timişoara are uzină de apă. Uzina de apă nr. 1 (în prezent, Staţia de tratare a apei Urseni), pusă în funcţiune la 1 Iunie, tratează şi distribuie apă captată din subteran. Este înfiinţată prima Întreprindere Comunală din ţară (servicii de utilitate publică), administrată în regie proprie.

1916

Este pusă în funcţiune uzina de apă industrială (în prezent, Staţia de apă industrială).

1959

O nouă uzină de apă în Timişoara. Uzina de apă nr. 2 captează şi tratează apă din Bega la capacitatea (iniţială) de 115,7 l/s.

1982

Uzina nr. 2 este extinsă prin construirea la aceeaşi locaţie a Uzinei nr. 4 (în prezent, Staţia de tratare a apei Bega).

1990

Creşte capacitatea Uzinei nr. 1, prin realizarea unui front nou de captare, cu 40 foraje.