Informații de interes public

 

Aquatim asigură accesul la informațiile de interes public, prin publicarea acestora pe site-ul societății, afișarea la punctele dedicate și prin intermediul compartimentului comunicare și relații publice, care gestionează solicitările de informații.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Cristina Borca, Șef Birou Comunicare şi Relaţii Publice, e-mail: aquatim@aquatim.ro, telefon 0256 201 370, fax 0256 294753.

Alăturat găsiți modele de formulare de solicitare a informațiilor sau trimiterea reclamațiilor, conform Legii nr. 544/2001.