Aria de operare

 

Societatea Aquatim furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara şi mai multe localităţi din judeţul Timiş. Activitatea din judeţ este coordonată de sucursalele din oraşele Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare. Pentru a afla care sunt localitățile în care Aquatim furnizează servicii, faceți clic pe ARIA DE OPERARE.

Cifre reprezentative, investiții, obiective

Principalele noastre responsabilităţi se îndreaptă către siguranţa şi confortul clienţilor şi protecţia mediulu. Pentru a asigura acest lucru, am implementat, în staţiile de tratare şi în staţia de epurare din Timişoara, tehnologii moderne de prces şi sisteme automate de monitorizare şi control. Un dispecerat central preia la orice oră, sesizările clienţilor.

Calitatea apei este verificată în fiecare zi în laboratorul societăţii, care deţine o certificare RENAR. Pentru mai multe detalii şi cifre cheie din activitatea societăţii, accesaţi secţiunea Publicaţii și rapoarte.

Aquatim face investiții de anvergură în regiune. În prezent, este în derulare un PROGRAM DE INVESTIȚII de circa 119 milioane de Euro, pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare în 12 localităţi din judeţul Timiş, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.


Respectarea angajamentelor de calitate asumate de companie este certificată şi prin sistemul de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, implementat din anul 2005, şi licenţa de operare clasa întâi, eliberată de autoritatea naţională de reglementare.

 

Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă a Aquatim - Publicat la data: 2013-03-25

 

Organizaţia noastră doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin controlul impactului activităţilor noastre, prin reducerea impacturilor negative ale activităţilor asupra mediului fără să fie afectată calitatea serviciilor şi prin îmbunătăţirea performanţei referitoare la sănătatea şi securtatea în muncă, asigurând desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.

Asigurăm servicii de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea angajaţilor şi a tuturor partenerilor noştri de interes.

În acest scop, la toate nivelurile funcţionale ne angajăm:

• să asigurăm servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client;
• să sporim satisfacţia clientilor, simultan cu luarea in considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate cu contextul şi biectivele organizaţiei;
• să înţelegem nevoile şi aşteptările părţilor interesate;
• să ne îndreptăm eforturile pentru integrarea serviciilor preluate, să planificăm şi să organizăm transferul de cunoştinţe şi bune practici către noile structuri create;
• să asigurăm dezvoltarea infrastructurii serviciilor din aria de operare;
• să protejăm mediul înconjurător, prin retehnologizare acolo unde este posibil, prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor,

 

 

• materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;
• să asigurăm consultarea și implicarea lucrătorilor și a reprezentanților lucrătorilor;
• să asigurăm disponibilitatea resurselor necesare şi alocarea responsabilităţilor pentru sistemul de management integrat;
• să asigurăm conformarea cu cerinţele legale în vigoare, cu alte reglementări existente, cu standardele şi alte cerinţe aplicabile domeniului nostru de activitate, aspectelor de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională generate;
• să asigurăm securitatea şi sănătatea la toate locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru întregul personal inclusiv pentru contractanţi şi vizitatori;

 

 

• să eliminăm pericolele și să reducem riscurile de sănătate și securitate în muncă;

• să evaluăm periodic politica, obiectivele şi programele de management, în scopul adecvării şi perfecţionării continue, făcând corecţiile necesare ori de câte ori este nevoie;
• să ne asigurăm că politica noastră este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal, disponibilă pentru public şi toate părţile interesate;
• să ne sprijinim proprii angajaţi, prin instruire şi conştientizare, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
• să încurajăm întregul personal să-şi aducă contribuţia la protecţia mediului înconjurător.

 

 

 

 

Pentru respectarea acestor angajamente, noi, conducerea Aquatim SA, am decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului organizaţiei; sistemul de management integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităţilor noastre asupra mediului înconjurător, dar şi cu natura şi nivelul riscurilor de sănătate şi securitate în muncă.

Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001.


Director General
dr. ing.Ilie Vlaicu