Clienți  »   Cum încheiaţi un contract

Cum încheiaţi un contract

Publicat la data: 2013-03-13
 

Suntem la dispoziția clienților noștri, telefonic, la numărul 0356 914 (luni-vineri, 7-19) și prin e-mail, la adresa contracte@aquatim.ro, pentru întrebări legate de contractele de furnizare a serviciilor Aquatim. 

Documentele necesare pentru încheierea contractului cu Aquatim sunt prezentate în continuare. Acestea pot fi trimise prin e-mail sau depuse la centrul Relații Clienți, pe str. Enric Baader nr. 11, de luni până vineri între orele 8-15. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare.

Centrul Relații Clienți: Timișoara, str. Enric Baader nr. 11, luni - vineri 8-15


IMPORTANT Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
La încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar să furnizaţi date cu caracter personal. Vă aducem la cunoştinţă faptul că Aquatim SA, în calitate de operator autorizat, prelucrează date cu caracter personal conform Legii 677/2001, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, la numãrul 22949. Datele prelucrate sunt cele furnizate de către client, furnizor, colaborator etc. la data încheierii contractului, convenţiei, facturii, comenzii etc., sau sunt obţinute din baze de date publice. Vă informîm, de asemenea, că aveţi drepturile prevăzute de articolele 12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie etc.) pe care vi le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă pe adresa societăţii noastre. Citiţi aici informaţii detaliate despre prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul Aquatim.


Documente necesare:
- cerere tipizată pentru persoane fizice / cerere tipizată pentru firme, institutii, organizaţii / cerere tipizată pentru asociaţii de locatari;
- dacă este cazul, cerere tipizată de reziliere pentru persoane fizice / cerere tipizată de reziliere pentru persoane juridice;
chestionar tipizat date primare - pentru clienții din Timișoara;
- chestionar tipizat date primare - pentru clienții din alte localități;
- centralizator al suprafeţelor pentru calculul apei meteorice;

- formular consimțământ GDPR;
- act de identitate al unuia dintre proprietari – fotocopie;
- extras de carte funciară cât mai recent – fotocopie;

Pentru asociaţiile de proprietari constituite legal mai sunt necesare:
- actul constitutiv şi certificatul fiscal – fotocopie;
- un extras de carte funciară colectiv, cât mai recent – fotocopie;
- contractul cu Colterm (dacă există) – fotocopie.

Pentru asociaţiile de proprietari neconstituite legal mai sunt necesare:
- o împuternicire, semnată de toţi proprietarii/locatarii, care stabileşte persoana care va semna contractul (descărcaţi aici un model)
- un extras de carte funciară colectiv, cât mai recent (în lipsa acestuia, actele de spaţiu individuale deţinute: extras de carte funciară, contract de închiriere).

Pentru instituţii şi firme mai este necesar:
- avizul tehnic eliberat de Aquatim SA.

NOTĂ: Pentru clienţii din afara Timişoarei, chestionarul tipizat cu datele primare se poate descărca de aici.

Documente necesare pentru REZILIEREA contractelor:
formular tipizat cerere reziliere persoane fizice / formular tipizat cerere reziliere persoane juridice

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta