Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională a Aquatim

Organizaţia noastră doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin controlul impactului activităţilor noastre, prin reducerea impacturilor negative ale activităţilor asupra mediului...

Despre noi

Societatea Aquatim furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara şi mai multe localităţi din judeţul Timiş. Aflați detalii despre aria de operare, obiectivele și activitatea societății, programele de investiții etc.

Echipa managerială

Formula de conducere cu care funcţionează societatea, începând din anul 2006, este organizată pe patru direcţii, coordonate de câte un director executiv. Aceştia se subordonează unui director general.

Dezvoltare

Aquatim este o societate puternică, dinamică, atentă la confortul şi siguranţa consumatorilor. Tradiţia de sute de ani a alimentării cu apă şi a canalizării din Timişoara obligă societatea să fie conectată la un viitor ce înseamnă dezvoltare permanentă, modernizare şi servicii de cea mai bună calitate.

Date financiare

În această secțiune puteți vedea bugetele de venituri și cheltuieli ale societății.

Istoric

Istoria apei, în Timişoara, se întinde departe în trecut, fiind consemnate sisteme de alimentare ale vechii cetăţi pe la 1600. Despre sistemele moderne putem vorbi însă doar de la începuturile secolului XX, prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României fiind pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, denumită pe scurt ACOT, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. De toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii.

Legislaţie

În această secțiune puteți consulta Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş și legislația specifică.

Secţii şi sucursale

Găsiţi aici adrese utile ale punctelor unde îşi desfăşoară Aquatim activitatea, din Timişoara şi din judeţ.

Publicaţii şi rapoarte

Disponibile pentru vizualizare sau descărcare, în format .pdf, materialele informative publicate de societatea Aquatim, cum ar fi pliante, broşuri, rapoarte anuale...

Informaţii pentru acţionari și public

Această secţiune este întemeiată în conformitate cu art. 51 din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 şi conţine informaţii care pentru acţionarii societăţii și public.

Semnalarea faptelor de încalcare a legii sau a normelor interne

Informații despre procedura de avertizare asupra neregularităților, fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii, ...

 

top