Tarife şi servicii

Societatea Aquatim prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii, după cum urmează:

Factura explicată

Factura explicată, în detaliu.

Unde şi cum puteţi plăti

La dispoziţia clienților sunt mai multe puncte de plată a facturii - casieriile societăţii, reţelele bancare, unităţile poştale și factorii poştali, rețeaua PayPoint etc. Pentru siguranța tuturor, recomandăm, în contextul prevenirii îmbolnăvirilor, plata on-line.

Branşamente şi racorduri noi

Proiectarea şi execuţia lucrărilor de branşare şi racordare la reţelele publice de apă şi canalizare NU INTRĂ ÎN OBIECTUL DE ACTIVITATE al Aquatim. Vă punem la dispoziţie, spre informare, liste cu proiectanți autorizați, conform legii şi executanți pentru astfel de lucrări.

Avize tehnice

Societatea Aquatim eliberează următoarele tipuri de avize tehnice. Detaliile despre fiecare tip de aviz și formularele necesare pot fi descărcate și vizualizate alăturat.

Citirea contoarelor

Citirea contoarelor se face lunar în Timișoara și trimestrial în localitățile arondate Timișoarei și la sucursalele Aquatim din județ. Aflați cum puteți transmite indexul contorului.

Verificaţi contorul de apă

Toate contoarele de branşament sunt verificate de către Aquatim, o dată la 7 ani, conform prevederilor legale. Verificarea şi înlocuirea contoarelor în acest program, de scadenţă metrologică, este gratuită şi obligatorie. Verificarea contoarelor, la solicitarea clienţilor, este posibilă.

Cum încheiaţi un contract

Documentele necesare pentru încheierea contractului se depun la Biroul Contracte al societăţii Aquatim. Datele de contact şi programul de lucru sunt prezentate în cele ce urmează. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare

Relații Clienți

Serviciul Relaţii Clienţi se găsește pe str. Enric Baader nr. 11, tel: 0356 914, e-mail: clienti@aquatim. ro.

Întrebări frecvente

Cât costă 1 metru cub de apă? Pentru 1 mc de apă plătiți la Aquatim 4,35 lei. Pentru serviciul de canalizare plătiţi 4,38 lei/mc. Tarifele sunt aceleaşi în toate localităţile din aria de operare și includ TVA. Clic AICI pentru detalii tarife. Cum...

Analize apă, contra cost

Laboratorul societăţii Aquatim de control al calității apei face analize ale apei, contra cost, la cererea clienţilor.

Parametri de calitate ai apei distribuite

Societatea Aquatim monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor, prin monitorizare automată în timpul procesului, verificarea în laborator, prin analize de calitate şi monitorizarea...

Fântâni publice forate Timișoara

Apa provenită din fântânile publice forate din municipiul Timișoara este analizată de către Direcția de Sănătate Publică Timiș și Aquatim. Vedeți alăturat datele referitoare la monitorizarea fântânilor publice din Timișoara.

Parametri de calitate ai apei epurate

Calitatea apei epurate deversate în râul Bega este monitorizată în cadrul unui program stabilit de societatea Aquatim, împreună cu Administrația Bazinală de Apă Banat. Vedeți alăturat rezultatele programului de monitorizare.

Servicii de vidanjare

Aquatim asigură servicii de vidanjare pentru persoane fizice și instituții. Pentru agenţi economici, Aquatim asigură numai serviciul de preluare şi procesare a apelor uzate la stația de epurare. Utilajele specializate ale societății – vidanje și autospeciale combinate womă-vidanjă – sunt folosite, prioritar, pentru programele de mentenanță a rețelelor publice de canalizare.

Precipitații - comunicări ANM

Comunicările centrului meteo privind cantitățile de precipitații înregistrate lunar în localități din județul Timiș.

Glosar de termeni

Aflaţi care este diferenţa dintre branşament şi racord, ce înseamnă apă pluvială şi alte definiţiile ale termenilor folosiţi în limbajul de specialitate.

 

top