Noutăți  »   Anunţ public: concurs pentru ocuparea postului de electrician

Anunţ public: concurs pentru ocuparea postului de electrician

Publicat la data: 2018-06-04
 

AQUATIM  S.A   organizează concurs pentru ocuparea  postului de electrician.

 

         - CERINŢE :                 

      1.  să aibă studii medii în domeniul energetic;

      2. grupa a IV-a de autorizare din punct de vedere SSM

      2.  să fie apt medical pentru lucru la înălţime;

3. să execute lucrări de întreținere curentă la instalațiile de joasă tensiune, să confirme lucrările de  întreținere preventiva/corectivă executate de terți;

4.să execute lucrări de verificare, întreținere curentă a echipamentelor și instalațiilor electrice

(motoare, tablouri de distribuție, automatizare, comandă);

5. să execute lucrări de întreținere curentă a analizoarelor de clor, turbiditate, debit, PH;

6. să execute instalații electrice;

7. să aibă capacitatea de a lucra cu instrumente de măsură moderne (camere de termoviziune, clește ampermetric, etc);

8. să aibă capacitatea de a introduce și menține pe calculator PC rezultatele măsurătorilor electrice;

9.  să aibă abilităţi de comunicare;

10. să aibă  disponibilitate pentru program în ture ;

11. să posede permis de conducere categoria B (de preferat); 

 

    La înscriere se vor prezenta:

-          cerere de înscriere

-          curriculum vitae

-          diploma de studii

-          adeverință medicală care să ateste ,,apt medical lucru la înălțime,,

 

      Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii din str. Gh. Lazăr nr.11A sau la telefon 201370, 201371 interior 3051.

      Înscrierea se va face la Serviciul Resurse Umane, până în data de 11.06.2018.