Noutăți  »   Anunt privind solicitarea avizului de gospodarire a apelor la ABAB

Anunt privind solicitarea avizului de gospodarire a apelor la ABAB

Publicat la data: 2018-10-30
 

AQUATIM S.A., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, tel. 0256201370, judeţul Timiş, intenţioneazã să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Banat aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea investitiei: „Evacuarea apelor meteorice din Parcul Industrial Freidorf, strada Paul Morand, strada Rudolf Otto, Municipiul Timişoara''.

Aceasta investiţie este nouă şi constă în realizarea următoarelor lucrări:

- colector de canalizare din PAFSIN Dn 800 mm, SN 10000, L = 295,0 m, pe strada Paul Morand;

- colector de canalizare din PAFSIN Dn 800 mm, SN 10000, L = 458,0 m, pe strada Rudolf Otto;

- separator produse petroliere prevăzut cu filtru coalescent, dimensionat la debitul de 150 l/s;

- staţie pompare ape pluviale echipată cu două electropompe submersibile (1A+1R), Q = 15 l/s;

Apele meteorice colectate de pe străzile Paul Morand şi Rudolf Otto, după trecerea acestora prin separatorul de produse petroliere, vor fi pompate controlat în emisar care este canalul Bega.

Această solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.

Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa B-dul Mihai Viteazul, nr.32, Timisoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, dupã data de 01.11.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta