Noutăți  »   Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Publicat la data: 2018-09-17
 
                 AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul LOT 3 - “Extindere reţele apă-canal, branşamente apă şi racorduri canal, propus a fi amplasat ȋn Timişoara, străzile: Anton Kathrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Tronson 1, Parc Industrial Tronson 2, CF-uri nr. 435407, 435272, 438707, 410944 (CF vechi nr. 4423), jud. Timiş.
                 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8:00-16:30, vineri ȋntre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.09.2018.

           

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta