Noutăți  »   Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Publicat la data: 2018-06-18
 

AQUATIM SA  anuntă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul LOT 2 – “Extindere reţele apă - canal, branşamente apă şi racorduri canal” propus a fi amplasat în Timişoara, străzile: Nicoreşti, Letea, Ceferiştilor, Viitorului, Zarand (CF-uri nr.412921, 407151, 414123), judeţul Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele  8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.06.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta