Noutăți  »   Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Publicat la data: 2017-08-30
 

                 AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis de a nu se evalua impactul asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul Extindere rețea de apă pe str. Vasile Georgevici, str. Ovidiu Cotruş, Calea Șagului (între str. A. Bacalbașa și bifurcația localitatea Parța-Șag) – Municipiul Timișoara – Jud. Timiș - ETAPA I – Extindere rețea de apă pe str. Vasile Georgevici, str. Ovidiu Cotruş (între str. A Bacalbașa și Calea Șagului) propus a fi amplasat  ȋn municipiul Timişoara, străzile: Calea Şagului, V. Georgevici, A. Bacalbaşa, Ovidiu Cotruş, CF 438695, CF 428457, jud. Timis.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A în zilele de luni - joi ȋntre orele  8:00–16:30 şi vineri ȋntre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http:/apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 04.09.2017.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta