Noutăți  »   Anunt privind decizia de incadrare asupra proiectului - Desfiintare cladire anexa C2

Anunt privind decizia de incadrare asupra proiectului - Desfiintare cladire anexa C2

Publicat la data: 2018-12-07
 

AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul “Desființare clădire anexa C2 – garaje auto, ateliere şi magazie propus a fi amplasat în jud. Timiș, municipiul Timișoara, str. Baader, nr.11, CF. Nr. 406569, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele  , vineri ȋntre orele , precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Acorduri de mediu. 

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.12.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta