Noutăți  »   Anunt privind decizia de incadrare asupra proiectului

Anunt privind decizia de incadrare asupra proiectului

Publicat la data: 2019-01-31
 
                 AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul “Extindere reţele apă-canal, branşamente apă şi racorduri canal pe străzile :  Azaleelor, J.J.Ehlerpropus a fi amplasat ȋn Timişoara, str. Azaleelor, Johann Jakob Ehler, CF.413512, CAD:1504/1/17/55, CF 432469, nr.top.14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/17, jud. Timis.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8:00 – 16:30 , vineri ȋntre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.02.2019.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta