Noutăți  »   Anunţ privind decizia de încadrare asupra proiectului

Anunţ privind decizia de încadrare asupra proiectului

Publicat la data: 2019-01-31
 

            AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul “Extindere reţele apă-canal, branşamente apă şi racorduri canal pe străzile Victor Gaga, Florin Medeleţ, Caraş, Alexandra Indrieş, Popa Ancapropus a fi amplasat ȋn Timişoara, str. Victor Gaga, Florin Medeleţ, Caraş, Alexandra Indrieş, Popa Anca, CF.406072, nr.top.29077; CF.436473, CAD:1289/998-1030/2/A/5/1; 1289/998-1030/2/A/4/c/18; CF.443563, nr.top.9289; CF.402409, nr.top.30682; CF.421196, nr,top.4394; CF.427655, nr.top.4393, jud. Timiş.

             Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8:00 – 16:30 vineri ȋntre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.02.2019.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta