Noutăți  »   Anunţ privind decizia de încadrare asupra proiectului

Anunţ privind decizia de încadrare asupra proiectului

Publicat la data: 2017-06-07
 

           AQUATIM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată pentru proiectul Extindere reţea de canalizare şi racorduri canal Calea Şagului (cuprinsă între podul Calea Şagului – Intersecţie Str. Ovidiu Cotruş) propus a fi amplasat ȋn Timişoara, str. Calea Şagului, CF nr. 442359, nr. top 442359; CF nr.438695; nr top 438695;CF nr.443013, nr top 443013,jud. Timiş.

           Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A şi la AQUATIM SA cu sediul ȋn Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr.11 A, jud. Timiş, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8-16 şi vineri ȋntre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.06.2017.

        

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta